Home

Het Coöperatief Medisch Specialisten Rijnstate u.a. (CMSR) is opgericht per 1 januari 2015. In totaal zijn er (dd februari 2020) ca. 300 leden binnen 29 vakgroepen. Alle leden zijn vertegenwoordigd in het CMSR en werkzaam in Rijnstate (www.rijnstate.nl).

Het CMSR faciliteert haar leden om de patiënten van Rijnstate de beste zorg te leveren met haar/zijn kennis en expertise. Dit wordt gedaan door ondersteuning op kwaliteit, functioneren, ondernemerschap, innovatie, wetenschap, financiën en opleiding.

Het CMSR draagt onder andere zorg voor het bewaken en het verhogen van het peil van de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden, belangenbehartiging van haar leden, bevorderen van medisch specialistische opleidingen en wetenschap. De belangrijkste strategische partner is Rijnstate.

De website is bedoeld voor MSB’s en medisch specialisten in Nederland.

Bestuur

De bestuursleden van de CMSR zijn naast hun functie als bestuurslid allen praktiserend medisch specialist. Ze worden ondersteund door de directeur van de coöperatie, Anke Veeman

Voorzitter:drs. J.E. (Jeroen) Rütter (Chirurg). Portefeuille: relatiebeheer RvB/RvT, bedrijfsvoering, vakgroepen, HR,
Algemeen lid: drs. C.T.M. (Katja) Kerkvliet(Ziekenhuisapotheker). Portefeuille: kwaliteit en veiligheid, dienstverbanders, 1e en 2e lijn
Penningmeester: drs. M.E.T.M. (Michael) Müller(Psychiater). Portefeuille: financieel, verzekeringen
Algemeen lid: dr. S. (Saskia) de Mare (Dermatoloog). Portefeuille: onderhandelingen zorgverzekeraars, ondernemen, specialist managers
Algemeen lid: dr. B.W.M. (Marcel) Spanier (MDL arts). Portefeuille: ICT, innovatie, Bouw en opleiding
Directeur: drs. A.W. (Anke) Veeman

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau van het CMSR ondersteunt het bestuur en de leden en bestaat uit een directeur, adviseurs, financiele administratie en secretariaat. Bij vragen kun je contact opnemen via de mail cmsr@rijnstate.nl of bellen naar 088-005 7317

HR adviseur: S. (Simone) Hoogland bsw.
Adviseur: drs. W.F. (Wieteke) Cornelisse

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.