Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau van het CMSR ondersteunt het bestuur en de leden en bestaat uit een directeur, adviseurs, financiele administratie en secretariaat. Bij vragen kun je contact opnemen via de mail cmsr@rijnstate.nl of bellen naar 088-005 7317

HR adviseur: S. (Simone) Hoogland bsw.
Adviseur: drs. W.F. (Wieteke) Cornelisse